translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content
French

người Pháp

CÁC NHÀ PHÂN PHỐI TIẾNG PHÁP MÀ PIEFKE HỢP TÁC:

HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ BIỂU DIỄN

GALLIMARD

MAISON DES LANGUES

PUG

LAROUSSE

LE-ROBERT

NATHAN

CLE-INTERATIONAL

HATIER

DIDIER

HACHETTE

ELIONLINE

 • Prüfungstraining DaF: B2 - Goethe-Zertifikat B2 - Neubearbeitung: Übungsbuch mit Lösungsbeileger 

  Cornelsen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM111.49 MYR
  RM111.49 MYR - RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM111.49 MYR

  Sự mô tả Cuốn sách bao gồm một khóa đào tạo chi tiết về các bước giáo khoa dựa trên một mô hình. Với ba bài kiểm tra mô hình khác, bài kiểm tra có...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM111.49 MYR
  RM111.49 MYR - RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM111.49 MYR
 • Les Loustics 1: Cahier dActivités + Âm thanh CD: Les Loustics 1: Cahier dActivités + Âm thanh CD [Có CD (Âm thanh)]

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM55.78 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM55.78 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM55.78 MYR
  RM55.78 MYR - RM55.78 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM55.78 MYR

  Sự mô tả Một tập sách hoạt động màu để củng cố việc học và dần dần giới thiệu cách viết với một trang đôi cho mỗi bài học về các hoạt động đọc hi...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM55.78 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM55.78 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM55.78 MYR
  RM55.78 MYR - RM55.78 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM55.78 MYR
 • Nouveau Pixel 1 - Livre de l'élève + DVD-Rom (Phiên bản tiếng Pháp)

  CLE
  translation missing: vi.product_price.price.original RM111.77 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM111.77 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM111.77 MYR
  RM111.77 MYR - RM111.77 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM111.77 MYR

  Sự mô tả Sách dành cho học sinh về Pixel mới, Phương pháp học tiếng Pháp như một ngoại ngữ (FLE) dành cho Thanh thiếu niên, Cấp độ 1 (A1) Ấn bản ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM111.77 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM111.77 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM111.77 MYR
  RM111.77 MYR - RM111.77 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM111.77 MYR
 • Grammaire progressive du francais - Phiên bản Nouvelle: Livre intermediaire

  CLE
  translation missing: vi.product_price.price.original RM168.66 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM168.66 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM168.66 MYR
  RM168.66 MYR - RM168.66 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM168.66 MYR

  Sự mô tả Định dạng: Sản phẩm đa phương tiện | 280 trang Kích thước: 189 x 259 x 20 mm | 586g Ngày xuất bản: 21 Thg 9 2017 Nhà xuất bản: ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM168.66 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM168.66 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM168.66 MYR
  RM168.66 MYR - RM168.66 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM168.66 MYR
 • Le Nouveau Taxi! 1 U?ebnice

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM89.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM89.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM89.80 MYR
  RM89.80 MYR - RM89.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM89.80 MYR

  Sự mô tả Một tác phẩm rất phong phú về ngôn ngữ (bảng ngữ pháp tổng hợp, nhắc nhở ngữ pháp, nhiều hoạt động hệ thống hóa trong sách bài tập và DV...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM89.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM89.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM89.80 MYR
  RM89.80 MYR - RM89.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM89.80 MYR
 • Adomania 3 : Livre de lélève + DVD-ROM: A2

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM79.20 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM79.20 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM79.20 MYR
  RM79.20 MYR - RM79.20 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM79.20 MYR

  Sự mô tả Được thiết kế cho thanh thiếu niên và được thiết kế để giúp cuộc sống của giáo viên dễ dàng hơn! Adomania huy động sở thích tự nhiên c...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM79.20 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM79.20 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM79.20 MYR
  RM79.20 MYR - RM79.20 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM79.20 MYR
 • Thay Đổi Cái Tôi+ 2

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM60.24 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM60.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM60.24 MYR
  RM60.24 MYR - RM60.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM60.24 MYR

  Sự mô tả Sách bài tập đề xuất xác nhận và củng cố kiến ​​thức thu được thông qua nhiều hoạt động khác nhau: từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, hiểu vă...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM60.24 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM60.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM60.24 MYR
  RM60.24 MYR - RM60.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM60.24 MYR
 • Adomania 3 : Các hoạt động của Cahier: A2

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM56.89 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM56.89 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM56.89 MYR
  RM56.89 MYR - RM56.89 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM56.89 MYR

  Sự mô tả 8 trang "Xưởng viết" tập trung vào sản xuất văn bản. Truy cập vào 120 hoạt động tự sửa chữa của Khóa học kỹ thuật số trên adomania.fr. Mộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM56.89 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM56.89 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM56.89 MYR
  RM56.89 MYR - RM56.89 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM56.89 MYR
 • Cahier dactivites 1 + CD-audio

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM55.78 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM55.78 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM55.78 MYR
  RM55.78 MYR - RM55.78 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM55.78 MYR

  Sự mô tả Một tập sách hoạt động màu cho phép mỗi học sinh sử dụng lại, thông qua các nhiệm vụ đơn giản và có tính thúc đẩy, các khái niệm được hiể...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM55.78 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM55.78 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM55.78 MYR
  RM55.78 MYR - RM55.78 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM55.78 MYR
 • Le Nouveau Taxi! 1 : Cahier dexercice

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM48.52 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM48.52 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM48.52 MYR
  RM48.52 MYR - RM48.52 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM48.52 MYR

  Sự mô tả Chiếc taxi mới! là một phương pháp hiệu quả và thực dụng, đề xuất một tiến trình phù hợp với những người mới bắt đầu thực sự. Sách bài t...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM48.52 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM48.52 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM48.52 MYR
  RM48.52 MYR - RM48.52 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM48.52 MYR
 • Alter Ego + : Niveau 1 Cahier d'activités + âm thanh CD

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM60.24 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM60.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM60.24 MYR
  RM60.24 MYR - RM60.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM60.24 MYR

  Sự mô tả Sách bài tập đề xuất xác nhận và củng cố kiến ​​thức thu được thông qua nhiều hoạt động khác nhau: từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, hiểu vă...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM60.24 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM60.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM60.24 MYR
  RM60.24 MYR - RM60.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM60.24 MYR
 • Alter Ego + : Niveau 1 Livre de l'élève + CD-ROM + Parcours digital®

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM101.51 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM101.51 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM101.51 MYR
  RM101.51 MYR - RM101.51 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM101.51 MYR

  Sự mô tả Kết cấu: 1 file khởi động hoàn chỉnh 0 9 thư mục 18 trang: 1 trang mở đầu 3 bài học mỗi thư mục, mỗi thư mục 2 trang đôi 1 trang đô...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM101.51 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM101.51 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM101.51 MYR
  RM101.51 MYR - RM101.51 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM101.51 MYR
 • geni@l klick A1 Kursbuch : student's book: 100% Authentic - 9783126062800

  Klett
  translation missing: vi.product_price.price.original RM97.96 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM97.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM97.96 MYR
  RM97.96 MYR - RM97.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM97.96 MYR

  TITLE : geni@l klick A1 Kursbuch : student's book ISBN : 9783126062800LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : Klett We promise all our products are 100% ORIGI...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM97.96 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM97.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM97.96 MYR
  RM97.96 MYR - RM97.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM97.96 MYR
 • Le DELF A2 2021 100% REUSSITE LIVRE + didierfle.app: 100% Authentic - 9782278102525

  DIDIER
  translation missing: vi.product_price.price.original RM95.34 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM95.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM95.34 MYR
  RM95.34 MYR - RM95.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM95.34 MYR

  TITLE : Le DELF A2 2021 100% REUSSITE LIVRE + didierfle.app ISBN : 9782278102525LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : DIDIER We promise all our products are...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM95.34 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM95.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM95.34 MYR
  RM95.34 MYR - RM95.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM95.34 MYR
 • Le DELF B1 2021 100% REUSSITE LIVRE + didierfle.app: 100% Authentic - 9782278102532

  DIDIER
  translation missing: vi.product_price.price.original RM98.55 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM98.55 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM98.55 MYR
  RM98.55 MYR - RM98.55 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM98.55 MYR

  TITLE : Le DELF B1 2021 100% REUSSITE LIVRE + didierfle.app ISBN : 9782278102532LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : DIDIER We promise all our products are...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM98.55 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM98.55 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM98.55 MYR
  RM98.55 MYR - RM98.55 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM98.55 MYR
 • Grammaire essentielle du Français A1 2018 LIVRE + CD: 100% Authentic - 9782278090945

  DIDIER
  translation missing: vi.product_price.price.original RM109.44 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM109.44 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM109.44 MYR
  RM109.44 MYR - RM109.44 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM109.44 MYR

  TITLE : Grammaire essentielle du Français A1 2018 LIVRE + CD ISBN : 9782278090945LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : DIDIER We promise all our products ar...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM109.44 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM109.44 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM109.44 MYR
  RM109.44 MYR - RM109.44 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM109.44 MYR
 • DELF JUNIOR/SCOLAIRE A2 NOUVEAU FORMAT: 100% Authentic - 9782016286401

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM85.49 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM85.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM85.49 MYR
  RM85.49 MYR - RM85.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM85.49 MYR

  TITLE : DELF JUNIOR/SCOLAIRE A2 NOUVEAU FORMAT ISBN : 9782016286401LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : Hachette We promise all our products are 100% ORIGI...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM85.49 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM85.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM85.49 MYR
  RM85.49 MYR - RM85.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM85.49 MYR
 • ABC Delf A2 + DVD + corrigés + appli NC (French Edition) : 100% Authentic - 9782090382532

  CLE
  translation missing: vi.product_price.price.original RM102.42 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM102.42 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM102.42 MYR
  RM102.42 MYR - RM102.42 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM102.42 MYR

  TITLE : ABC DELF A2 ISBN : 9782090382532LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : CLE We promise all our products are 100% ORIGINAL from MANUFACTURER & we a...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM102.42 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM102.42 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM102.42 MYR
  RM102.42 MYR - RM102.42 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM102.42 MYR
 • ADOMANIA NIVEAU 2 - GUIDE PEDAGOGIQUE: 100% Authentic - 9782014015270

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM125.24 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM125.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM125.24 MYR
  RM125.24 MYR - RM125.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM125.24 MYR

  TITLE : ADOMANIA NIVEAU 2 - GUIDE PEDAGOGIQUE ISBN : 9782014015270LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : Hachette We promise all our products are 100% ORIGIN...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM125.24 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM125.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM125.24 MYR
  RM125.24 MYR - RM125.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM125.24 MYR
 • ADOMANIA NIVEAU 1 GUIDE PEDAGOGIQUE: 100% Authentic - 9782014015263

  Hachette
  translation missing: vi.product_price.price.original RM125.24 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM125.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM125.24 MYR
  RM125.24 MYR - RM125.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM125.24 MYR

  TITLE : ADOMANIA NIVEAU 1 GUIDE PEDAGOGIQUE ISBN : 9782014015263LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : Hachette We promise all our products are 100% ORIGINAL...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM125.24 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM125.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM125.24 MYR
  RM125.24 MYR - RM125.24 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM125.24 MYR
 • Coquelicot - L'Île aux géants Niveau 1 (French Edition) ( 100% Authentic ) 9789953318776

  SAMIR SCOLAIRE
  translation missing: vi.product_price.price.original RM40.10 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM40.10 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM40.10 MYR
  RM40.10 MYR - RM40.10 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM40.10 MYR

  TITLE : Coquelicot - L'Île aux géants Niveau 1 (French Edition) ISBN : 9789953318776LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : SAMIR SCOLAIRE We promise all our ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM40.10 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM40.10 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM40.10 MYR
  RM40.10 MYR - RM40.10 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM40.10 MYR
 • Notre Dame de Paris (French Edition) Pocket Book ( 100% Authentic ) 9789953315867

  SAMIR SCOLAIRE
  translation missing: vi.product_price.price.original RM28.60 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM28.60 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM28.60 MYR
  RM28.60 MYR - RM28.60 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM28.60 MYR

  TITLE : Notre Dame de Paris (French Edition) Pocket Book ISBN : 9789953315867LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : SAMIR SCOLAIRE We promise all our product...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM28.60 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM28.60 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM28.60 MYR
  RM28.60 MYR - RM28.60 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM28.60 MYR
 • SANS FAMILLE.(FLECHE).NIVEAU B1.(+CD) (Flèche) ( 100% Authentic ) 9789953314105

  Samir Editeur
  translation missing: vi.product_price.price.original RM24.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM24.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM24.80 MYR
  RM24.80 MYR - RM24.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM24.80 MYR

  TITLE : SANS FAMILLE.(FLECHE).NIVEAU B1.(+CD) (Flèche) ISBN : 9789953314105LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : Samir Editeur We promise all our products a...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM24.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM24.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM24.80 MYR
  RM24.80 MYR - RM24.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM24.80 MYR
 • Harraps Mini Dictionary French ( 100% Authentic ) 9789380809410

  Langers International
  translation missing: vi.product_price.price.original RM21.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM21.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM21.80 MYR
  RM21.80 MYR - RM21.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM21.80 MYR

  TITLE : Harraps Mini Dictionary French ISBN : 9789380809410LANGUAGE : FrenchPUBLISHER : Langers International We promise all our products are 100% ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM21.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM21.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM21.80 MYR
  RM21.80 MYR - RM21.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM21.80 MYR