translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content
German Education Books - South East Asia Online Bookstore

tiếng Đức

CÁC NHÀ PHÂN PHỐI TIẾNG ĐỨC MÀ PIEFKE HỢP TÁC:

Schubert Verlag

Lugert Verlag

Hỗ trợ Verlag

trực tuyến

thực hành

Schroedel

Westermann

Verlagruhr

Diesterweg

Mildenberger

chubi

Finken

mạ vàng

Fabouda

Huế

Cornelsen

Langenscheidt

Klett- Langenscheidt

 • Netzwerk A1: Deutsch al Fremdsprache. Arbeitsbuch mit 2 Audio-CD

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM94.76 MYR
  RM94.76 MYR - RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM94.76 MYR

  Sự mô tả Chủ động đào sâu những gì đã học: có một bài tập trong sách bài tập cho mọi nhiệm vụ trong sách giáo trình. chuẩn bị cho kỳ thi "Bắt đ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM94.76 MYR
  RM94.76 MYR - RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM94.76 MYR
 • Netzwerk A1: Deutsch al Fremdsprache. Huấn luyện viên chuyên sâu (Netzwerk / Deutsch als Fremdsprache)

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM72.45 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM72.45 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM72.45 MYR
  RM72.45 MYR - RM72.45 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM72.45 MYR

  Sự mô tả Cho phép bổ sung từ vựng, lời nói và bài tập ngữ pháp trên 5 trang mỗi chương. Nó đặc biệt thích hợp để lặp lại và đào sâu ở nhà và có ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM72.45 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM72.45 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM72.45 MYR
  RM72.45 MYR - RM72.45 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM72.45 MYR
 • Netzwerk: Kursbuch A1 mit 2 Audio-CDs

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM111.49 MYR
  RM111.49 MYR - RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM111.49 MYR

  Sự mô tả Cuốn sách chứa Hướng dẫn giải cả 4 phần có lời giải (có màu) Phần bài tập và luyện tập kiểm tra lời giải thử nghiệm mô hình Giải ph...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM111.49 MYR
  RM111.49 MYR - RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM111.49 MYR
 • Hoạt động ngữ pháp: A1-B1 - Üben, Hören, Sprechen: Übungsgrammatik mit Audio-CD: U?ebnice + CD (lex:tra)

  Cornelsen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM103.18 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM103.18 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM103.18 MYR
  RM103.18 MYR - RM103.18 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM103.18 MYR

  Sự mô tả Phù hợp với ngữ pháp tiếng Đức Hai ngữ pháp thực hành với luyện nói từ loạt Grammatik aktiv dành cho những người học muốn lặp lại và hiể...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM103.18 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM103.18 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM103.18 MYR
  RM103.18 MYR - RM103.18 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM103.18 MYR
 • TestDaF-Training 20.15 : Text- und Ãœbungsbuch, m. 2 Audio-CD

  Fabouda Verlag
  translation missing: vi.product_price.price.original RM121.00 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM121.00 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM121.00 MYR
  RM121.00 MYR - RM121.00 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM121.00 MYR

  Sự mô tả Cuốn sách bao gồm: Hướng dẫn giải cả 4 phần có lời giải (có màu) Phần bài tập và luyện tập kiểm tra lời giải thử nghiệm mô hình Giải...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM121.00 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM121.00 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM121.00 MYR
  RM121.00 MYR - RM121.00 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM121.00 MYR
 • Aspekte neu B1 plus: Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch mit DVD 

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM144.96 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM144.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM144.96 MYR
  RM144.96 MYR - RM144.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM144.96 MYR

  Sự mô tả Das Lehrbuch (Kapitel 1-10) từ Aspekte neu B1 plus cho phép giảng dạy mô-đun và tuyến tính đang chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat C1, Tiế...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM144.96 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM144.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM144.96 MYR
  RM144.96 MYR - RM144.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM144.96 MYR
 • Begegnungen Deutsch als Fremdsprache A1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch+2CDs

  Schubert Leipzig
  translation missing: vi.product_price.price.original RM136.65 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM136.65 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM136.65 MYR
  RM136.65 MYR - RM136.65 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM136.65 MYR

  Sự mô tả BEGEGNUNGEN DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE là một cuốn sách giáo khoa hiện đại và giao tiếp gồm nhiều phần, dành cho người lớn muốn học tiếng ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM136.65 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM136.65 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM136.65 MYR
  RM136.65 MYR - RM136.65 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM136.65 MYR
 • Aspekte neu B2: Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch (Aspekte neu / Mittelstufe Deutsch)

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM117.07 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM117.07 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM117.07 MYR
  RM117.07 MYR - RM117.07 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM117.07 MYR

  Sự mô tả Das Lehrbuch (Kapitel 1-10) từ Aspekte neu B2 cho phép giảng dạy mô-đun và tuyến tính chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat B2, tiếng Đức TE...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM117.07 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM117.07 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM117.07 MYR
  RM117.07 MYR - RM117.07 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM117.07 MYR
 • Aspekte neu C1: Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch với Audio-CD

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM100.34 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM100.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM100.34 MYR
  RM100.34 MYR - RM100.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM100.34 MYR

  Sự mô tả Sách bài tập (chương 1-10) về các khía cạnh C1 mới bổ sung cho sách giáo khoa nhiều bài tập và nhiệm vụ khác nhau, củng cố và mở rộng cấ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM100.34 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM100.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM100.34 MYR
  RM100.34 MYR - RM100.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM100.34 MYR
 • Aspekte neu B1 plus: Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch mit Audio-CD (Aspekte neu / Mittelstufe Deutsch)

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM94.76 MYR
  RM94.76 MYR - RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM94.76 MYR

  Sự mô tả Das Arbeitsbuch (Kapitel 1-10) từ Aspekte neu B1 plus bổ sung sách giáo khoa với nhiều bài tập và nhiệm vụ củng cố và mở rộng cấu trú...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM94.76 MYR
  RM94.76 MYR - RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM94.76 MYR
 • Aspekte neu B2: Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch mit Audio-CD (Aspekte neu / Mittelstufe Deutsch)

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM94.76 MYR
  RM94.76 MYR - RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM94.76 MYR

  Sự mô tả Das Arbeitsbuch (Kapitel 1-10) từ Aspekte neu B2 bổ sung sách giáo khoa với nhiều bài tập và nhiệm vụ củng cố và mở rộng cấu trúc và ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM94.76 MYR
  RM94.76 MYR - RM94.76 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM94.76 MYR
 • Aspekte neu C1: Mittelstufe Deutsch. Intensivtrainer mit Prüfungstraining DSH và TestDaF

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM78.03 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM78.03 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM78.03 MYR
  RM78.03 MYR - RM78.03 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM78.03 MYR

  Sự mô tả cung cấp tài liệu đào tạo bổ sung cho sự khác biệt nội bộ cho phép đào tạo chuyên sâu về từ vựng, lời nói và ngữ pháp thúc đẩy bởi cá...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM78.03 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM78.03 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM78.03 MYR
  RM78.03 MYR - RM78.03 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM78.03 MYR
 • Studio 21: Deutschbuch A1 MIT DVD-Rom (Phiên bản tiếng Đức)

  Cornelsen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM170.11 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM170.11 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM170.11 MYR
  RM170.11 MYR - RM170.11 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM170.11 MYR

  Sự mô tả Phòng thu [21] được đặc trưng bởi các chủ đề và văn bản thúc đẩy, học tập theo định hướng nhiệm vụ và hành động ngôn ngữ tích cực, đ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM170.11 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM170.11 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM170.11 MYR
  RM170.11 MYR - RM170.11 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM170.11 MYR
 • Studio [21] - Grundstufe: A1: Gesamtband - Deutsch-Englisch: Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM. DVD: E-Book mit Audio, interaktiven Übungen, Videoclips

  Cornelsen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM170.11 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM170.11 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM170.11 MYR
  RM170.11 MYR - RM170.11 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM170.11 MYR

  Sự mô tả Phòng thu [21] được đặc trưng bởi các chủ đề và văn bản thúc đẩy, học tập theo định hướng nhiệm vụ và hành động ngôn ngữ tích cực, đ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM170.11 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM170.11 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM170.11 MYR
  RM170.11 MYR - RM170.11 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM170.11 MYR
 • Aspekte neu C1: Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch mit DVD

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM144.96 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM144.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM144.96 MYR
  RM144.96 MYR - RM144.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM144.96 MYR

  Sự mô tả Das Lehrbuch (Kapitel 1-10) zu Aspekte neu C1 cho phép giảng dạy mô-đun và tuyến tính đang chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat C1, Tiếng Đ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM144.96 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM144.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM144.96 MYR
  RM144.96 MYR - RM144.96 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM144.96 MYR
 • Linie 1 A1: Tiếng Đức ở Alltag und Beruf. Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM (Linie 1 / Deutsch in Alltag und Beruf)

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM142.23 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM142.23 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM142.23 MYR
  RM142.23 MYR - RM142.23 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM142.23 MYR

  Sự mô tả Linie 1 A1 Giáo trình học tiếng Đức không cần biết trước để có thể giao tiếp phù hợp trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Việc học ngh...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM142.23 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM142.23 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM142.23 MYR
  RM142.23 MYR - RM142.23 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM142.23 MYR
 • Themen aktuell 1: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch und Arbeitsbuch mit integrierter Audio-CD und CD-ROM – Lektion 1–5

  Hueber
  translation missing: vi.product_price.price.original RM114.34 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM114.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM114.34 MYR
  RM114.34 MYR - RM114.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM114.34 MYR

  Sự mô tả Zielniveau A1/1 Neu: Đối với tất cả các phiên bản, sách giáo trình "Themen aktuell 1" hiện có CD-ROM đào tạo đa phương tiện miễn phí. Ph...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM114.34 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM114.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM114.34 MYR
  RM114.34 MYR - RM114.34 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM114.34 MYR
 • Netzwerk B1: Deutsch al Fremdsprache. Kurs- und Arbeitsbuch với DVD và 2 Audio-CD

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM111.49 MYR
  RM111.49 MYR - RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM111.49 MYR

  Sự mô tả Das Kurs- und Arbeitsbuch zu Netzwerk B1 (Kapitel 7-12) lấy người học làm trung tâm của việc học ngôn ngữ truyền đạt bài phát biểu, t...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM111.49 MYR
  RM111.49 MYR - RM111.49 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM111.49 MYR
 • Netzwerk A2: Deutsch al Fremdsprache. huấn luyện viên chuyên sâu

  Klett Sprachen
  translation missing: vi.product_price.price.original RM72.45 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM72.45 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM72.45 MYR
  RM72.45 MYR - RM72.45 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM72.45 MYR

  Sự mô tả Cho phép bổ sung từ vựng, lời nói và bài tập ngữ pháp trên 5 trang mỗi chương: đặc biệt thích hợp để lặp lại và đào sâu ở nhà có thể ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM72.45 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM72.45 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM72.45 MYR
  RM72.45 MYR - RM72.45 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM72.45 MYR
 • Netzwerk neu A2 Intensivtrainer: 100% Authentic - 9783126071666

  Klett
  translation missing: vi.product_price.price.original RM65.29 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM65.29 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM65.29 MYR
  RM65.29 MYR - RM65.29 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM65.29 MYR

  TITLE : Netzwerk neu A2 Intensivtrainer ISBN : 9783126071666LANGUAGE : GermanPUBLISHER : Klett We promise all our products are 100% ORIGINAL from M...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM65.29 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM65.29 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM65.29 MYR
  RM65.29 MYR - RM65.29 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM65.29 MYR
 • Netzwerk neu A2 Übungsbuch: WORKBOOK: 100% Authentic - 9783126071659

  Klett
  translation missing: vi.product_price.price.original RM87.07 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM87.07 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM87.07 MYR
  RM87.07 MYR - RM87.07 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM87.07 MYR

  TITLE : Netzwerk neu A2 Übungsbuch: WORKBOOK ISBN : 9783126071659LANGUAGE : GermanPUBLISHER : Klett We promise all our products are 100% ORIGINAL f...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM87.07 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM87.07 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM87.07 MYR
  RM87.07 MYR - RM87.07 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM87.07 MYR
 • Netzwerk neu A2 Kursbuch : student's book: 100% Authentic - 9783126071642

  Klett
  translation missing: vi.product_price.price.original RM103.40 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM103.40 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM103.40 MYR
  RM103.40 MYR - RM103.40 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM103.40 MYR

  TITLE : Netzwerk neu A2 Kursbuch : student's book ISBN : 9783126071642LANGUAGE : GermanPUBLISHER : Klett We promise all our products are 100% ORIGI...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM103.40 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM103.40 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM103.40 MYR
  RM103.40 MYR - RM103.40 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM103.40 MYR
 • BẢN SỬA ĐỔI GCSE TIẾNG ĐỨC – BẢN THÂN, GIA ĐÌNH & BẠN BÈ, GIẢI TRÍ & HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

  Language Gym
  translation missing: vi.product_price.price.original RM150.59 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM150.59 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM150.59 MYR
  RM150.59 MYR - RM150.59 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM150.59 MYR

  Sự mô tả Cuốn sách này có nghĩa là một tài nguyên sửa đổi cho tiếng Đức GCSE. Nó có thể được học sinh sử dụng độc lập cũng như để thực hành trong...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM150.59 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM150.59 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM150.59 MYR
  RM150.59 MYR - RM150.59 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM150.59 MYR
 • Trình tạo câu tiếng Đức - Sơ cấp đến Trung cấp, SÁCH ĐÁP ÁN

  Language Gym
  translation missing: vi.product_price.price.original RM50.40 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM50.40 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM50.40 MYR
  RM50.40 MYR - RM50.40 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM50.40 MYR

  Sự mô tả Đây là tập sách trả lời cho cuốn sách thứ hai trong sê-ri "Người xây dựng câu tiếng Đức", "Từ trung cấp đến trung cấp".

  translation missing: vi.product_price.price.original RM50.40 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM50.40 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM50.40 MYR
  RM50.40 MYR - RM50.40 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM50.40 MYR