Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content
Hawoo

Hawoo

Nhà xuất bản: hawoo
Trang web: www.hawoo.co.kr
Hawoo là một trong những trường Đại học hàng đầu của Hàn Quốc. Nhà xuất bản của nó đang in các sê-ri như sê-ri ngôn ngữ Sogang cũng như các sách của Quỹ King Sejong.
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM58.70 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM58.70 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM58.70 MYR
  RM58.70 MYR - RM58.70 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM58.70 MYR

  New Sogang Korean 1A Workbook

  Hawoo

  Sự mô tả Sách bài tập này rất lý tưởng để trau dồi kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Hàn. Học sinh có thể sử dụng cuốn sách này để ôn tập bài học ở nhà...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM58.70 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM58.70 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM58.70 MYR
  RM58.70 MYR - RM58.70 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM58.70 MYR
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM110.49 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM110.49 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM110.49 MYR
  RM110.49 MYR - RM110.49 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM110.49 MYR

  Sogang Korean 1A: Sách học sinh

  Hawoo

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM110.49 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM110.49 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM110.49 MYR
  RM110.49 MYR - RM110.49 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM110.49 MYR
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM110.49 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM110.49 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM110.49 MYR
  RM110.49 MYR - RM110.49 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM110.49 MYR

  Sogang Korean 1B Student Book (Bản tiếng Hàn)

  Hawoo

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM110.49 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM110.49 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM110.49 MYR
  RM110.49 MYR - RM110.49 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM110.49 MYR
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM132.60 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM132.60 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM132.60 MYR
  RM132.60 MYR - RM132.60 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM132.60 MYR

  Sogang Korean 3B Student Book (Bản tiếng Hàn)

  Hawoo

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM132.60 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM132.60 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM132.60 MYR
  RM132.60 MYR - RM132.60 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM132.60 MYR
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM132.60 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM132.60 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM132.60 MYR
  RM132.60 MYR - RM132.60 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM132.60 MYR

  Sogang Korean 3A Student Book (Bản tiếng Hàn)

  Hawoo

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hội...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM132.60 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM132.60 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM132.60 MYR
  RM132.60 MYR - RM132.60 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM132.60 MYR
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.85 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.85 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM149.85 MYR
  RM149.85 MYR - RM149.85 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM149.85 MYR

  Sách học sinh lớp 2B mới của Hàn Quốc Sogang

  Hawoo

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.85 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.85 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM149.85 MYR
  RM149.85 MYR - RM149.85 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM149.85 MYR
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.85 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.85 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM149.85 MYR
  RM149.85 MYR - RM149.85 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM149.85 MYR

  Sách học sinh lớp 2A mới của Hàn Quốc Sogang

  Hawoo

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.85 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.85 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM149.85 MYR
  RM149.85 MYR - RM149.85 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM149.85 MYR
 • Translation missing: vi.product_price.badge.sold_out
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM56.51 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM56.51 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM56.51 MYR
  RM56.51 MYR - RM56.51 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM56.51 MYR

  Giáo trình tiếng Hàn Sejong 8

  Hawoo

  Sự mô tả Sejong Korean là sách giáo khoa học tiếng Hàn dành cho người học tiếng Hàn được viết bởi Nuri-Sejong Hakdang. Bộ sách bao gồm tất cả các...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM56.51 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM56.51 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM56.51 MYR
  RM56.51 MYR - RM56.51 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM56.51 MYR
  Translation missing: vi.product_price.badge.sold_out
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM120.86 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM120.86 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM120.86 MYR
  RM120.86 MYR - RM120.86 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM120.86 MYR

  Sogang Korean 5A: Sách học sinh

  Hawoo

  Sự mô tả Được phát triển bởi các chuyên gia tại Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc Sogang, Sogang Korean cung cấp một cách tiếp cận toàn diện về...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM120.86 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM120.86 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM120.86 MYR
  RM120.86 MYR - RM120.86 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM120.86 MYR
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM127.76 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM127.76 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM127.76 MYR
  RM127.76 MYR - RM127.76 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM127.76 MYR

  New Sogang Korean 4A Studentbook (kèm CD)

  Hawoo

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM127.76 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM127.76 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM127.76 MYR
  RM127.76 MYR - RM127.76 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM127.76 MYR