translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content
Hawoo

Hawoo

Nhà xuất bản: hawoo
Trang web: www.hawoo.co.kr
Hawoo là một trong những trường Đại học hàng đầu của Hàn Quốc. Nhà xuất bản của nó đang in các sê-ri như sê-ri ngôn ngữ Sogang cũng như các sách của Quỹ King Sejong.
 • New Sogang Korean 1A Workbook

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM52.15 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM52.15 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM52.15 MYR
  RM52.15 MYR - RM52.15 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM52.15 MYR

  Sự mô tả Sách bài tập này rất lý tưởng để trau dồi kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Hàn. Học sinh có thể sử dụng cuốn sách này để ôn tập bài học ở nhà...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM52.15 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM52.15 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM52.15 MYR
  RM52.15 MYR - RM52.15 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM52.15 MYR
 • Sogang Korean 1A: Sách học sinh

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM98.16 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM98.16 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM98.16 MYR
  RM98.16 MYR - RM98.16 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM98.16 MYR

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM98.16 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM98.16 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM98.16 MYR
  RM98.16 MYR - RM98.16 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM98.16 MYR
 • Sogang Korean 1B Student Book (Bản tiếng Hàn)

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM98.16 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM98.16 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM98.16 MYR
  RM98.16 MYR - RM98.16 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM98.16 MYR

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM98.16 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM98.16 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM98.16 MYR
  RM98.16 MYR - RM98.16 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM98.16 MYR
 • Sogang Korean 3B Student Book (Bản tiếng Hàn)

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM117.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM117.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM117.80 MYR
  RM117.80 MYR - RM117.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM117.80 MYR

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM117.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM117.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM117.80 MYR
  RM117.80 MYR - RM117.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM117.80 MYR
 • Sogang Korean 3A Student Book (Bản tiếng Hàn)

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM117.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM117.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM117.80 MYR
  RM117.80 MYR - RM117.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM117.80 MYR

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hội...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM117.80 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM117.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM117.80 MYR
  RM117.80 MYR - RM117.80 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM117.80 MYR
 • Sách học sinh lớp 2B mới của Hàn Quốc Sogang

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM133.13 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM133.13 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM133.13 MYR
  RM133.13 MYR - RM133.13 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM133.13 MYR

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM133.13 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM133.13 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM133.13 MYR
  RM133.13 MYR - RM133.13 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM133.13 MYR
 • Sách học sinh lớp 2A mới của Hàn Quốc Sogang

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM133.13 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM133.13 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM133.13 MYR
  RM133.13 MYR - RM133.13 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM133.13 MYR

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM133.13 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM133.13 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM133.13 MYR
  RM133.13 MYR - RM133.13 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM133.13 MYR
 • translation missing: vi.product_price.badge.sold_out

  Giáo trình tiếng Hàn Sejong 8

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM50.20 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM50.20 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM50.20 MYR
  RM50.20 MYR - RM50.20 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM50.20 MYR

  Sự mô tả Sejong Korean là sách giáo khoa học tiếng Hàn dành cho người học tiếng Hàn được viết bởi Nuri-Sejong Hakdang. Bộ sách bao gồm tất cả các...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM50.20 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM50.20 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM50.20 MYR
  RM50.20 MYR - RM50.20 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM50.20 MYR
  translation missing: vi.product_price.badge.sold_out
 • Sogang Korean 5A: Sách học sinh

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM107.37 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM107.37 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM107.37 MYR
  RM107.37 MYR - RM107.37 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM107.37 MYR

  Sự mô tả Được phát triển bởi các chuyên gia tại Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc Sogang, Sogang Korean cung cấp một cách tiếp cận toàn diện về...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM107.37 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM107.37 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM107.37 MYR
  RM107.37 MYR - RM107.37 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM107.37 MYR
 • New Sogang Korean 4A Studentbook (kèm CD)

  Hawoo
  translation missing: vi.product_price.price.original RM113.50 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM113.50 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM113.50 MYR
  RM113.50 MYR - RM113.50 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM113.50 MYR

  Sự mô tả Học sinh học các chức năng ngôn ngữ cụ thể thông qua các cuộc đối thoại thực hành có ý nghĩa. Cuối cùng, học sinh có thể tạo các cuộc hộ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  translation missing: vi.product_price.price.original RM113.50 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM113.50 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.original
  RM113.50 MYR
  RM113.50 MYR - RM113.50 MYR
  translation missing: vi.product_price.price.current RM113.50 MYR