Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content
Samir Editeur

biên tập viên Samir

Nhà xuất bản: Samir Éditeur
Thành lập: 1947
Địa chỉ: Rue Gouraud Gemmayzé BP 175 132 Beyrouth, Liban
Điện thoại: +961 1 448181
Fax: +961 1 448799
Trang web: samirediteur.com
Email: edition@samirediteur.com
Lịch sử:

Nhà xuất bản Samir (trước đây là Librairie Samir ) là một nhà xuất bản của Li-băng chuyên xuất bản sách dành cho thanh thiếu niên, trường học, ngoại khóa và FLE bằng tiếng Pháp, tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Sách của ông có mặt ở nhiều quốc gia thông qua mạng lưới các nhà phân phối địa phương. Nhà xuất bản Samir xuất bản các ấn phẩm của Oxford University Press, Express Publishing, Helbling Languages ​​và Black Cat-Cideb ở hầu hết các nước Ả Rập.

Bộ sưu tập này trống

Xem tất cả sản phẩm