Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content
TELC

ĐIỆN THOẠI

TELC là viết tắt của Chứng chỉ ngôn ngữ châu Âu. Chúng tôi cung cấp các bài kiểm tra ngôn ngữ dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế: công bằng, minh bạch và đáng tin cậy. Phù hợp với trọng tâm châu Âu của chúng tôi, chúng tôi hiện cung cấp hơn 90 kỳ thi khác nhau bằng 10 ngôn ngữ. Trong suốt nhiều năm, telc gGmbH đã chuyển đổi từ việc chỉ cung cấp các bài kiểm tra ngôn ngữ sang một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đa dạng. Ngoài việc kiểm tra ngôn ngữ, telc gGmbH còn cung cấp chương trình giáo dục thường xuyên cho giáo viên cũng như trang bị cho các lớp học các tài liệu giảng dạy và học tập thực tế. Là một công ty được chứng nhận ISO 9001, khách hàng có thể mong đợi công việc của chúng tôi chỉ phản ánh các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM178.93 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM178.93 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM178.93 MYR
  RM178.93 MYR - RM178.93 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM178.93 MYR

  Đào tạoseinheimen telc Deutsch B1·B2 Pflege: Teilnehmerbuch

  TELC

  Sự mô tả Các khóa đào tạo điều dưỡng B1 · B2 của telc là lý tưởng cho các y tá quốc tế muốn nâng cao kỹ năng tiếng Đức chuyên môn của mình. Một t...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM178.93 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM178.93 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM178.93 MYR
  RM178.93 MYR - RM178.93 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM178.93 MYR
 • Translation missing: vi.product_price.price.original RM116.14 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM116.14 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM116.14 MYR
  RM116.14 MYR - RM116.14 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM116.14 MYR

  Đào tạoseinheimen telc Deutsch B1·B2 Pflege: Kursleiter-Handbuch

  TELC

  Sự mô tả Các khóa đào tạo điều dưỡng B1 · B2 của telc là lý tưởng cho các y tá quốc tế muốn nâng cao kỹ năng tiếng Đức chuyên môn của mình. Một tr...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Translation missing: vi.product_price.price.original RM116.14 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM116.14 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.original
  RM116.14 MYR
  RM116.14 MYR - RM116.14 MYR
  Translation missing: vi.product_price.price.current RM116.14 MYR