Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Hướng dẫn nhanh

Đăng ký/Đăng nhập dành cho giáo viên

Sau khi mua, bạn sẽ nhận được email có mã sách cho ấn bản kỹ thuật số BlinkLearning mới mua của bạn.

Xin lưu ý rằng quyền truy cập này có hiệu lực trong ba năm kể từ thời điểm nó được kích hoạt.

Để kích hoạt mã sách của bạn, hãy truy cập https://www.blinklearning.com/home

A) Nếu bạn chưa đăng ký với BlinkLearning:

  1. Nhấp vào “tạo tài khoản” và sử dụng mã sách của bạn để đăng ký làm “giáo viên”. Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ khi bạn đăng ký. Đây cũng là tên người dùng của bạn.
  2. Trong khu vực “sách”, bạn sẽ có quyền truy cập ngay vào sách của mình. Bước tiếp theo, bạn có thể tạo một lớp học và gửi “mã lớp học” cho học sinh của mình. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải xác nhận đăng ký của từng học sinh thông qua mã lớp.

B) Nếu bạn đã có tài khoản với BlinkLearning:

  1. Nhấp vào “đăng nhập” và sử dụng dữ liệu truy cập của bạn để đăng nhập.
  2. Chuyển đến khu vực “sách” và thông qua biểu tượng “thêm sách”, sử dụng mã sách của bạn để kích hoạt sách mới. Như thường lệ, sau đó bạn có thể tạo lớp học và tạo “mã lớp học” cho người học của mình.

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại https://www.klett-sprachen.de/lms-blinklearning

Hướng dẫn nhanh

Đăng ký / Đăng nhập cho người học

Sau khi mua, bạn sẽ nhận được email có mã sách cho ấn bản kỹ thuật số BlinkLearning mới mua của bạn.

Xin lưu ý rằng quyền truy cập này có giá trị trong một năm kể từ thời điểm nó được kích hoạt.

Để kích hoạt mã sách của bạn, hãy truy cập https://www.blinklearning.com/home

Giáo viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn một mã lớp. Điều này bắt đầu bằng các chữ cái “CL”.

A) Nếu bạn chưa đăng ký với BlinkLearning:

  1. Nhấp vào “tạo tài khoản” và sử dụng mã lớp này để đăng ký làm “sinh viên”. KHÔNG sử dụng mã sách ở đây. Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ khi bạn đăng ký. Đây cũng là tên người dùng của bạn. Giáo viên của bạn sẽ phải xác nhận rằng bạn là học sinh trong lớp và chấp nhận yêu cầu của bạn.
  2. Chuyển đến khu vực “sách” và thông qua biểu tượng “thêm sách”, sử dụng mã sách của bạn để kích hoạt sách mới.

B) Nếu bạn đã có tài khoản với BlinkLearning:

  1. Nhấp vào “đăng nhập” và sử dụng dữ liệu truy cập của bạn để đăng nhập.
  2. Chuyển đến khu vực “lớp học của tôi” và nhập mã lớp học của bạn. (Nhấp vào biểu tượng “thêm mã lớp”). Giáo viên của bạn sẽ phải xác nhận rằng bạn là học sinh trong lớp và chấp nhận yêu cầu của bạn.
  3. Chuyển đến khu vực “sách” và thông qua biểu tượng “thêm sách”, sử dụng mã sách của bạn để kích hoạt sách mới.

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại https://www.klett-sprachen.de/lms-blinklearning