Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

ACTIVE KOREAN 2 (SÁCH SINH VIÊN)- BAO GỒM CD

Translation missing: vi.product_price.price.original RM80.04 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM80.04 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM80.04 MYR
RM80.04 MYR - RM80.04 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM80.04 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Cuốn sách này bao gồm từ vựng, ngữ pháp và cách diễn đạt cần thiết cho người mới bắt đầu bắt nguồn từ các tình huống và chức năng hàng ngày của cuộc sống thực. Các nhiệm vụ và hoạt động khác nhau được cung cấp để cho phép người học tiếp thu ngữ pháp mục tiêu và áp dụng nó vào các tình huống thực tế. Các đơn vị được tổ chức dựa trên cơ cấu lớp học và người học.