translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

ACTIVE KOREAN 3 (SÁCH LÀM VIỆC)- BAO GỒM CD

translation missing: vi.product_price.price.original RM42.67 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM42.67 MYR
translation missing: vi.product_price.price.original
RM42.67 MYR
RM42.67 MYR - RM42.67 MYR
translation missing: vi.product_price.price.current RM42.67 MYR
translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Tập thứ ba đề cập đến những trải nghiệm cá nhân như kinh nghiệm, việc làm, xung đột và lo lắng, và các tình huống trò chuyện có thể nảy sinh trong các hoạt động xã hội khác nhau bao gồm cả trường học và nơi làm việc. Do đó, nó là một tài liệu giảng dạy phù hợp.

Text block