translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Begegnungen Deutsch als Fremdsprache B1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch

translation missing: vi.product_price.price.original RM136.65 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM136.65 MYR
translation missing: vi.product_price.price.original
RM136.65 MYR
RM136.65 MYR - RM136.65 MYR
translation missing: vi.product_price.price.current RM136.65 MYR
translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

BEGEGNUNGEN DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE là một cuốn sách giáo khoa hiện đại và giao tiếp gồm nhiều phần, dành cho người lớn muốn học tiếng Đức một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó được cấu trúc rõ ràng và cho phép người học xử lý tài liệu học tập một cách độc lập và dễ dàng.

Text block