translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Colega: Libro del alumno + CD + Cuaderno de ejercicios (gói) 1

bởi Edelsa
translation missing: vi.product_price.price.original RM130.35 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM130.35 MYR
translation missing: vi.product_price.price.original
RM130.35 MYR
RM130.35 MYR - RM130.35 MYR
translation missing: vi.product_price.price.current RM130.35 MYR
translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

COLEGA 1, phương pháp dạy tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ cho trẻ em (6-10 tuổi). 

Gói bao gồm sách học sinh + CD âm thanh và sách bài tập. 

Cơ cấu từng đơn vị:

  • 4 bài học: 4 trang đôi trong đó trình bày một số hoạt động cho phép vận dụng từ vựng và cấu trúc mới thông qua các bài hát, trò chơi, v.v. 
  • Mỗi bài học bao gồm một nội dung chức năng và từ vựng cụ thể. 
  • Kỹ năng nói được nghiên cứu đặc biệt: nghe hiểu và diễn đạt bằng miệng. 
  • Dự án: trang đôi cuối cung cấp cho sinh viên một dự án cho phép họ sử dụng lại kiến ​​thức thu được trong suốt bài học theo cách vui tươi và có sự tham gia. 


Sách bài tập: tuân theo sơ đồ tương tự như Sách học sinh, được tổ chức thành sáu đơn vị. Mỗi đơn vị được chia thành bốn bài học. Mỗi bài chiếm một trang đôi.
Trang đôi cuối cùng bao gồm các hoạt động đánh giá. 

Đĩa CD chứa các bài nghe hiểu và các bài hát trong sách học sinh và sách bài tập. 

Text block