Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

DaF leicht A1.1: Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Kurs- und Übungsbuch với DVD-ROM

Translation missing: vi.product_price.price.original RM106.66 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM106.66 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM106.66 MYR
RM106.66 MYR - RM106.66 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM106.66 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Hướng dẫn dựa trên ba trục:

  • Cấu trúc đơn giản
  • Tập trung vào các chủ đề thiết yếu cho học sinh ở trình độ ban đầu
  • dễ sử dụng cho cả giáo viên và học sinh

Sách Học sinh và Sách bài tập được bao gồm trong cùng một tập.