Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

DLL 01: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung: Buch mit DVD (dll - deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit)

Translation missing: vi.product_price.price.original RM144.34 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM144.34 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM144.34 MYR
RM144.34 MYR - RM144.34 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM144.34 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Die Lehrkraft định hình quá trình giảng dạy:

  • Bạn mang theo những ý tưởng giảng dạy nào?
  • Những thách thức của việc giảng dạy là gì?
  • Giáo viên có những lựa chọn thiết kế nào?
  • Và làm thế nào họ có thể phát triển một cách chuyên nghiệp?