translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

DLL 06: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung: Buch mit DVD (dll - deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit)

translation missing: vi.product_price.price.original RM128.23 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM128.23 MYR
translation missing: vi.product_price.price.original
RM128.23 MYR
RM128.23 MYR - RM128.23 MYR
translation missing: vi.product_price.price.current RM128.23 MYR
translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Việc lập kế hoạch bài học bị ảnh hưởng bởi các hướng dẫn khung và các nguyên tắc phương pháp giáo khoa. Đơn vị cung cấp những điểm mốc cập nhật cho công việc của giáo viên cũng như những đổi mới trong lĩnh vực lập kế hoạch.

Text block