Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Edito Nouveau B2 + CD Mp3 + DVD

bởi Didier
Translation missing: vi.product_price.price.original RM164.68 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM164.68 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM164.68 MYR
RM164.68 MYR - RM164.68 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM164.68 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Một cách tiếp cận có cấu trúc đặt tính xác thực vào trung tâm của việc học. Tự do tuyệt vời và linh hoạt sử dụng. Đào tạo cụ thể về ngữ pháp của bài phát biểu và các lĩnh vực từ vựng. Một quan điểm hành động, theo các hoạt động, ủng hộ quyền tự chủ. Các trang chiến lược và chuẩn bị đầy đủ cho DELF. Cuốn sách của sinh viên (Kèm CD mp3 và DVD) bao gồm 12 đơn vị chuyên đề.