translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

ELE thực tế, A2

translation missing: vi.product_price.price.original RM136.37 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM136.37 MYR
translation missing: vi.product_price.price.original
RM136.37 MYR
RM136.37 MYR - RM136.37 MYR
translation missing: vi.product_price.price.current RM136.37 MYR
translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

El curso de español para extranjeros Ele Thực tế tuân theo một phương pháp giảng dạy rất dễ thấy trong loại hình hoạt động của nó bắt đầu từ một trình tự mô phạm cẩn thận. Đó là về phương pháp giảng dạy giao tiếp, tuân theo một chương trình lập trình chức năng về mặt nocio, theo cách này, một thực hành giao tiếp của ngôn ngữ. Không phải là một phần của nhiệm vụ cuối cùng.

Các hoạt động được trình bày đi từ hướng dẫn nhiều nhất đến tự do nhất để trong quá trình học tập, học sinh từng chút một tiếp thu những gì mình đang học.

Text block