Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

ELE thực tế A2 + CD

Translation missing: vi.product_price.price.original RM92.41 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM92.41 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM92.41 MYR
RM92.41 MYR - RM92.41 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM92.41 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Sách Bài tập bao gồm mười lăm bài học tương ứng với các bài học trong Sách Học sinh, với số lượng bài tập phong phú nhằm củng cố và mở rộng vốn từ ngữ được trình bày trong Sách học sinh. Chúng là các bài tập viết về thực hành có kiểm soát, bán kiểm soát và tự do, đã được hình thành để làm việc cá nhân và có thể được thực hiện trong lớp học hoặc bên ngoài, tùy theo tiêu chí của giáo viên.

Ngoài ra còn có các bài tập thực hành nói có kiểm soát khác, kèm theo các đoạn ghi âm tương ứng và các hoạt động tự đánh giá. Để thuận tiện cho công việc của giáo viên và công việc cá nhân của học sinh, các giải pháp của bài tập xuất hiện ở cuối vở.