Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Etapa 2. Intercambios - Libro del alumno (Etapas (Edición Alemana)

Translation missing: vi.product_price.price.original RM79.60 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM79.60 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM79.60 MYR
RM79.60 MYR - RM79.60 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM79.60 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Cấu trúc của cuốn sách: Cuốn sách bao gồm năm đơn vị nghiên cứu về các loại hoạt động sau: Nhiệm vụ: các hoạt động để đạt được mục đích hoặc kết quả; học để hành động. Các hoạt động ngôn ngữ: thông qua tương tác nói và viết, lĩnh hội thính giác, người đọc, diễn đạt nói và viết; học cách sử dụng Các hoạt động học tập: nơi nội dung được trình bày và thực hành; học. Hoạt động phản ánh về học tập; học để học. Trò chơi hoặc hoạt động vui chơi; học bằng cách vui chơi.