Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Fokus Deutsch - Fachsprache: B1/B2 - Erfolgreich in Pflegeberufen: Kurs- und Übungsbuch mit Audios online

bởi Cornelsen
Translation missing: vi.product_price.price.original RM160.09 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM160.09 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM160.09 MYR
RM160.09 MYR - RM160.09 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM160.09 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Sách giáo khoa dành cho điều dưỡng và trợ lý điều dưỡng, những người phải giải quyết các yêu cầu ngôn ngữ đặc biệt như một phần của quy trình công nhận: Trong 12 đơn vị, người học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ của mình từ cuối A2 đến B2 và chuẩn bị cho kỳ thi telc Deutsch B1-B2 Mục đích: Giao tiếp với những người cần được chăm sóc, bác sĩ, đồng nghiệp và người thân. Hiểu lịch sử chăm sóc và hướng dẫn dịch vụ ghi lại việc chăm sóc.