translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Trình tạo câu nghe tiếng Pháp - SÁCH HỌC VIÊN

bởi Language Gym
translation missing: vi.product_price.price.original RM111.55 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM111.55 MYR
translation missing: vi.product_price.price.original
RM111.55 MYR
RM111.55 MYR - RM111.55 MYR
translation missing: vi.product_price.price.current RM111.55 MYR
translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Tập sách này có các bài tập để học sinh điền vào.
Sách luyện nghe tiếng Pháp khớp đến từng chi tiết nhỏ nhất với nội dung của 19 bài học có trong sách bài tập bán chạy nhất dành cho người học ở trình độ sơ cấp đến sơ cấp “Pháp ngữ xây dựng câu” , của cùng tác giả.

Để có kết quả tốt nhất, hai cuốn sách nên được sử dụng cùng nhau.
Cuốn sách này triển khai đầy đủ phương pháp phổ biến của Tiến sĩ Conti đối với hướng dẫn kỹ năng nghe, LAM (hay còn gọi là Listening-As-Modelling) , được trình bày trong tác phẩm nổi tiếng của ông: “Phá vỡ rào cản âm thanh: Dạy người học cách nghe” (Conti và Smith, 2019) .

LAM dựa trên khái niệm rằng hướng dẫn nghe nên đào tạo học sinh thành thạo các kỹ năng nghe vi mô chính được xác định bởi các nhà tâm lý học nhận thức.

Mỗi đơn vị chứa khoảng 13 nhiệm vụ nghe, cung cấp khả năng tái chế liên tục và rộng rãi các cấu trúc và mục từ vựng mục tiêu, đồng thời giải quyết sự phát triển của các kỹ năng vi mô nghe chính.

Các nhiệm vụ bao gồm các tác phẩm kinh điển của Conti đã được thử nghiệm và hấp dẫn, chẳng hạn như: “Phát hiện kẻ xâm nhập”, “Thiếu chi tiết”, “Bản ghi lỗi”, “Làm gián đoạn dòng chảy”, “Bản dịch bị lỗi”, “Bản dịch bị lỗi” và “Nghe slalom”, cùng với nhiều tác vụ khác nhiệm vụ nghe hiểu truyền thống.

Text block