translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Langenscheidt Schulwörterbuch Englisch - Ứng dụng Buch mit: Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch (Langenscheidt Schulwörterbücher)

translation missing: vi.product_price.price.original RM77.64 MYR - translation missing: vi.product_price.price.original RM77.64 MYR
translation missing: vi.product_price.price.original
RM77.64 MYR
RM77.64 MYR - RM77.64 MYR
translation missing: vi.product_price.price.current RM77.64 MYR
translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Từ vựng chứa các từ vựng điển hình trong sách giáo khoa của trường trung học cơ sở I và chứa bên cạnh ngôn ngữ hàng ngày hiện tại còn có các thuật ngữ từ thể thao, vui chơi, máy tính, môi trường, v.v. Từ điển học đường có đặc điểm chủ yếu là hướng dẫn sử dụng dành riêng cho học sinh, có sự phân hóa rõ ràng về nghĩa và phù hợp với học sinh về thông tin ngữ pháp trong các từ khóa tiếng Anh.

  • Khoảng 55.000 từ khóa và cụm từ
  • Từ vựng cao hiện nay
  • Mới với ứng dụng từ điển
  • Đánh dấu từ vựng tiếng Anh
  • Cửa sổ thông tin về từ vựng, ngữ pháp và địa lý
  • Động từ tiếng Anh bất quy tắc và giao tiếp bổ sung

Đối tượng: Học sinh THCS

Text block