Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Le Nouveau Taxi! 1 U?ebnice

bởi Hachette
Translation missing: vi.product_price.price.original RM101.08 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM101.08 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM101.08 MYR
RM101.08 MYR - RM101.08 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM101.08 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Một tác phẩm rất phong phú về ngôn ngữ (bảng ngữ pháp tổng hợp, nhắc nhở ngữ pháp, nhiều hoạt động hệ thống hóa trong sách bài tập và DVD-Rom)

cách tiếp cận định hướng hành động với công việc theo kỹ năng và nhiệm vụ phải làm; một bài đánh giá hoàn chỉnh (bài đánh giá loại DILF / DELF, danh mục đầu tư, Bản sửa đổi và Trang chuyên sâu). Và, đi kèm với phương pháp, một DVD Rom kèm theo có chứa: âm thanh phát ra một video theo dõi tiến trình đọc sách của học sinh (hư cấu và báo cáo) của nhiều hoạt động tương tác.