Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Netzwerk A1: Deutsch al Fremdsprache. Huấn luyện viên chuyên sâu (Netzwerk / Deutsch als Fremdsprache)

Translation missing: vi.product_price.price.original RM81.55 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM81.55 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM81.55 MYR
RM81.55 MYR - RM81.55 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM81.55 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Cho phép bổ sung từ vựng, lời nói và bài tập ngữ pháp trên 5 trang mỗi chương.

Nó đặc biệt thích hợp để lặp lại và đào sâu ở nhà và có thể được sử dụng để phân biệt nội bộ.

Cũng chứa tất cả các giải pháp trong phần phụ lục.