Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Vì vậy, gehts zu A2 - B1: Fertigkeitentrainer für das Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1. Übungsbuch mit 2 Audio-CDs

Translation missing: vi.product_price.price.original RM144.34 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM144.34 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM144.34 MYR
RM144.34 MYR - RM144.34 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM144.34 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Przygotowanie do egzaminu Goethe / OSD-Zertifkat B1.
Sách bài tập với âm thanh 2 CD cung cấp đào tạo tất cả các kỹ năng ngôn ngữ, được kiểm tra trong kỳ thi trong danh mục chủ đề kỳ thi.