Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

studio 21 Grundstufe A1: Teilband 2. Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM 

bởi Cornelsen
Translation missing: vi.product_price.price.original RM103.59 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM103.59 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM103.59 MYR
RM103.59 MYR - RM103.59 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM103.59 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

studio [21] được phân biệt bởi:

  • Một chương trình dạy và học kỹ thuật số dễ dàng đảm bảo tính linh hoạt và linh hoạt của các bài học
  • Các văn bản và chủ đề quan tâm thúc đẩy học tập
  • Học tập theo định hướng nhiệm vụ và kỹ năng ngôn ngữ tích cực
  • Trình tự các nhiệm vụ được cấu trúc rõ ràng với thực hành công việc và bài tập đa ngành,
  • Thực hành nghe và nói
  • Hướng dẫn hệ thống từ vựng và kết hợp từ chuyên sâu
  • Kiến thức về tiếng Đức cho các mục đích nghề nghiệp và cá nhân, cũng như nghiên cứu về nước Đức đương đại cho các mục đích liên văn hóa