Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Studio d - Grundstufe: A2: Gesamtband - Sprachtraining

bởi Cornelsen
Translation missing: vi.product_price.price.original RM108.29 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM108.29 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM108.29 MYR
RM108.29 MYR - RM108.29 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM108.29 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Việc đào tạo ngôn ngữ cung cấp tài liệu bài tập bổ sung cho công việc cá nhân và các khóa học chuyên sâu. Nó hỗ trợ tư duy được kết nối và khuyến khích sử dụng các kỹ thuật học tập cho phép học sinh học tiếng Đức một cách độc lập và thành công. Các trang tùy chọn "Sống ở Đức" đặc biệt hướng đến những người học sống ở Đức.