Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Phòng thu: Die Mittelstufe: B2: Ban nhạc 2 - Kurs- und Übungsbuch: Mit Lerner-Audio-CDs mit Hörtexten des Übungsteils: Die Mittlestufe

bởi Cornelsen
Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.11 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM149.11 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM149.11 MYR
RM149.11 MYR - RM149.11 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM149.11 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Studio d B2, cấp độ nâng cao mới của phương pháp sáng tạo đã được sử dụng ở nhiều Viện Goethe trên thế giới, bao gồm cả Madrid và Barcelona. Bây giờ cũng dành cho cấp độ nâng cao B2: văn bản gốc, ngữ pháp theo ngữ cảnh, luyện thi tích hợp và nhiều hơn nữa. Với điều này, Cornelsen tạo ra phương pháp tiếng Đức đầu tiên bao gồm toàn bộ cấp độ học tập, A1 - C1. Studio d cung cấp cho giáo viên và học sinh một khái niệm khác đã định vị chính nó trong những năm gần đây là chức năng và hiệu quả nhất trong thế giới học tiếng Đức như một ngoại ngữ.