Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

DLL 03: Deutsch als fremde Sprache: Buch mit DVD (dll - deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit)

Translation missing: vi.product_price.price.original RM144.34 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM144.34 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM144.34 MYR
RM144.34 MYR - RM144.34 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM144.34 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

Đơn vị này mô tả hình thức và chức năng theo ngôn ngữ cụ thể của ngôn ngữ nhàn rỗi. Các câu hỏi quan trọng là, những khía cạnh nào của việc học làm cho nó bền bỉ và có thể mang lại những giải pháp cụ thể cho niềm vui của chúng ta. Đơn vị này cũng nói rằng Deutsche trong công việc giả và vật liệu da được cung cấp.