Translation missing: vi.general.accessibility.skip_to_content

Meta ELE A1. Libro del alumno + cuaderno de ejercicios (Métodos - Jóvenes Y Adultos - Meta Ele - Nivel A1)

bởi Edelsa
Translation missing: vi.product_price.price.original RM74.83 MYR - Translation missing: vi.product_price.price.original RM74.83 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.original
RM74.83 MYR
RM74.83 MYR - RM74.83 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.current RM74.83 MYR
Translation missing: vi.product_price.price.tax_line_html

Sự mô tả

META ELE A1 Đây là khóa học ngoại ngữ tiếng Tây Ban Nha cấp tốc dành cho thanh niên và người lớn. Bao gồm, trong một tập duy nhất, sách học sinh và sách bài tập.

Cuốn sách của sinh viên: bao gồm 6 mô-đun được hình thành như một con đường, như một quá trình trong bốn bước học tập thực tế nổi bật kết thúc bằng một hành động. Ở cuối cuốn sách, một bộ dụng cụ sinh tồn được cung cấp: các thẻ cắt ra với từ vựng và các nguồn cần thiết để giải quyết một tình huống giao tiếp.

Sách bài tập: các hoạt động ôn tập, thực hành và mở rộng.